Croeso i’r Feudwyfa

Croeso i Feudwyfa’r Galon Effro, canolfan encilio Bwdhaeth Dibetaidd a leolir ger Criccieth, rhwng Porthmadog a Bangor yng Ngwynedd, Gogledd Cymru. Mae’r Lloches, o le y gallwch weld mynyddoedd Eryri, yn echel gwaithgareddau Sangha’r Galon Effro ac yn gartref i Lama Shenpen Hookham, ymhle mae hi’n treulio’r rhan fwyaf o’i hamser yn encilio neu yn gweithio efo ei myfyrwyr sydd yn dilyn cwrs astudio cartref ar fyfyrio a Bwdhaeth sef: Hyfforddiant Byw’r Galon Effro.

Dysgwch ragor amdanom ni o’r cysylltau uchod;  ein digwyddiadau a chyrsiau; sesiynau myfyrio, darllenwch ein blog diweddaraf o dan Newyddion; dewch o hyd i sut mae ymuno efo’n gweithgareddau ni a sut mae cysylltu ac ymweld efo ni.

English

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close